Kontaktpersoner

Danmission 
Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

Folkekirkeligt Fællesskab
v/ Jørgen Agergaard tlf. 24 93 99 06

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom
Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85.
Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg/Rom
v/ Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11.
Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme
Gruppeleder:
Erik Jensen tlf. 97 88 95 60.  
Tropleder: 
Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54.  
Mødested: 
Spejderhuset: 
Stamphøjvej 49 i Dybe.
Mødetid:  Spejdere tirsdag kl. 19-21.
Ulve tirsdag kl. 18.30-20.00.

»Sang og Samvær« i Alparken

På grund af Covid-19 situationen er sang og samvær p.t. aflyst. Vi genoptager sang og samvær når bedre tider kommer.


Sorggruppe for voksne

Et tilbud, der gælder alle i Lemvig provsti, der måtte have interesse deri.
. Deltagelse er gratis.
. Der er mellem 5 - 10 deltagere.
. Grupperne mødes ca. 2 gange om måneden.
. Forløbene varer mellem 6 - 12 måneder.
. Gruppen ledes af 1 - 2 gruppeledere.
. Der er tavshedspligt - både for ledere og deltagere.
. Man kan til enhver tid stoppe i sorggruppen.
Tid og sted: Torsdag eftermiddag fra 14-16. 1. og 3. torsdag i måneden i Bøvlingbjerg.
Sorggruppeledere er: Valgmenighedspræst Marianne Marianne Gyldenkærne tlf. 97885650, mail: mariannegyldenkaerne@gmail.com
Psykolog og sygeplejerske Lilian Hove Andersen tlf. 97885409, mail lilian.hove@gmail.com
Interesserede opfordres til at kontakte en af sorggruppelederne.