Kort nyt

Samtale med præsten
Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske, om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt. 

Resultat af valgforsamlingen den 15. september

Der er afholdt valgforsamling for Lomborg-Rom sogn i konfirmandstuen den 15. september.
De fremmødte vælgere har valgt nedenstående medlemmer til det nye menighedsråd.
De valgte medlemmer og stedfortrædere er:  

Medlemmer:
Grete Bækgaard Thomsen
Anna-Marie Andersen
Margit Agergaard
Conny Lauterbach Andersen
Martin Houmaa Christoffersen 

Stedfortrædere:
Hanne Maarupgaard
Britta Rosenlund Bang  

I en periode på fire uger efter valgforsamlingen, er der mulighed for indlevering af en ny kandidatliste, hvilket i givet fald vil udløse et afstemningsvalg den 17. november.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.


Der er afholdt valgforsamling for Dybe og Ramme sogne i konfirmandstuen den 15. september. De fremmødte vælgere har valgt nedenstående medlemmer til det nye menighedsråd. De valgte medlemmer og stedfortrædere er:  

Medlemmer:
Anna Maria Hoornenborg, Ramme
Anna-Marie Kristine D. Andersen, Dybe
Hanne Koustrup, Ramme
Jette Bjerg, Dybe
Karsten Bjerg, Dybe
Mona Agnete Pedersen Døj Røn, Ramme 

Stedfortrædere:
Gerrit Jan Hoornenborg, Ramme
Jette Nygaard, Dybe 

I en periode på fire uger efter valgforsamlingen, er der mulighed for indlevering af en ny kandidatliste, hvilket i givet fald vil udløse et afstemningsvalg den 17. november.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.