Kort nyt

Kirkebil
Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg,
7620 Lemvig, 
tlf. 97889011 
hbmi@km.dk

Lomborg-Rom 
Menighedsrådsform.
Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom
7620 Lemvig
Tlf. 21447653

Præstesekretær
Britta Sunesen
blsu@km.dk
(Træffes i præstegården 
hver fredag)

Dybe - Ramme 
Menighedsrådsform.
Karsten Bjerg
Godthåbsvej 20, Dybe
7620 Lemvig
Tlf. 97895310

                   

Lomborg sogn
Graver og kirketjener
Bent Pedersen 
Markskellet 3, Lomborg
7620 Lemvig 
tlf. 28940559

Ramme sogn
Graver og kirketjener
Arne Y.  Andersen
Damgårdvej 5, Dybe
7620 Lemvig
Tlf. 40118715
rammekirke@gmail.com

Rom sogn 
Graver og kirketjener
Charlotte Sunesen
Ydunslund 65, 7620 Lemvig
Tlf. 21 42 95 52

Dybe sogn 
Graver og kirketjener
Stillingen er p.t vakant.
Der henvises til graveren
ved Ramme kirke.