Kort nyt

Kirkebil
Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg,
7620 Lemvig, 
tlf. 97 88 90 11
hbmi@km.dk 
Send sikkermail

Lomborg-Rom 
Menighedsrådsform.
Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom
7620 Lemvig
Tlf. 21 44 76 53

Præstesekretær
Britta Sunesen
blsu@km.dk
(Træffes i præstegården 
hver fredag)

Dybe - Ramme 
Menighedsrådsform.
Karsten Bjerg
Godthåbsvej 20, Dybe
7620 Lemvig
Tlf. 97 89 53 10

                   

Lomborg sogn
Graver og kirketjener
Peter Lund Jensen 
tlf. 51 95 52 78

Ramme sogn
Graver og kirketjener
Arne Y.  Andersen
Tlf. 40 11 87 15
rammekirke@gmail.com

Rom sogn 
Graver og kirketjener
Charlotte Sunesen
Tlf. 21 42 95 52

Dybe sogn 
Graver og kirketjener
Anette Andersen
Tlf. 25 55 09 52
dybekirke@gmail.com