Kort nyt

Samtale med præsten
Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske, om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt. 

Kirkebil
Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

Hvad gør man ved…

Fødsel
Hvis forældrene ikke er gift og ønsker faderskabet anerkendt straks ved fødslen, skal en omsorgs- og ansvarserklæring underskrives af begge forældre + 2 vidner, og herefter afleveres/sendes til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Omsorgs- og ansvarserklæringen kan rekvireres på www.personregistrering.dk. Hvis forældrene er gift, skal man ikke foretage sig noget.

Dåb / navngivning
Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn ved enten dåb eller navngivning.
Dåb finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, og aftales med sognepræsten. Der aftales inden dåben et tidspunkt for en samtale, enten i hjemmet eller i præsteboligen. Under besøget tales om de praktiske ting i forbindelse med dåben og om, hvad dåben egentlig er for noget. Derudover skal der oplyses om barnets fulde navn samt navne og adresse på 3-5 faddere. Alle faddere skal være døbte. En eventuel gudmor eller gudfar kan også være fadder. 
Navngivning anmeldes til præsten i bopælssognet. Her medbringes barnets fødselsattest samt forældrenes dåbs/navneattester og evt. vielsesattest

Bryllup
Man henvender sig på kommunens vielseskontor for at få udstedt en prøvelsesattest. Personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester medbringes. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Kort før vielsen mødes man med præsten, hvor man aftaler salmer, gennemgår vielsesritualet m.m. 

Begravelse/bisættelse
Henvendelse sker til præsten. Der skal foreligge en dødsanmeldelse senest 2 dage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelse kan hentes på www.personregistrering.dk - eller ordnes ved kontakt til præsten eller til en bedemand, som kan være behjælpelig med de mange praktiske spørgsmål.

Hjemmealtergang
Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang.

Ind- og udmeldelse af folkekirken
Man henvender sig til præsten, som udleverer de fornødne papirer.