Nye retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger!

Søndagens gudstjenester tilpasses, så de varer 30 minutter.
Der synges ikke fællessang og indtil videre er der ikke altergang.

Vi overholder desuden gældende retningslinjer om afstand, udluftning m.v. samt krav om mundbind.

En aften med kreativ forkyndelse 

Onsdag den 14. april kl. 19.30 

Vi får besøg af Carsten Riis Jensen, som tidligere
har været sognepræst i Møborg-Nees. 

LÆS MERE

Ønskes dåb henvises til særskilte dåbs-
gudstjenester efter aftale med præsten.

Ønsker man at modtage nadveren henvises til muligheden for hjemme-
altergang efter aftale med præsten.

Begravelser og bisættelser vil foregå uden fællessang og inden for 30 minutter.
Der gøres opmærksom på, at der er meget begrænset plads i kirken.

Læs vores kirkeblad

Læs vores kirkeblad her…

Info om gravsten

Læs om hjemfaldne gravsten på Rom Kirkegård.

Læs vejledning for gravstens- og monumentsikkerhed.

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg,
7620 Lemvig, 
Tlf. 97 88 90 11 
hbmi@km.dk

Præstesekretær
Britta Sunesen
blsu@km.dk
(Træffes i præstegården 
hver fredag)

                   

Lomborg sogn
Graver og kirketjener
Peter Lund Jensen
Tlf. 51 95 52 78Rom sogn 
Graver og kirketjener
Charlotte Sunesen
Tlf. 21 42 95 52

                   

Lomborg-Rom 
Menighedsrådsform.
Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom
7620 Lemvig
Tlf. 21 44 76 53

Ramme sogn
Graver og kirketjener
Arne Y.  Andersen
Tlf. 40 11 87 15
rammekirke@gmail.com

                   

Dybe sogn 
Graver og kirketjener
Anette Andersen
Tlf. 25 55 09 52
dybekirke@gmail.com

Dybe - Ramme 
Menighedsrådsform.
Karsten Bjerg
Godthåbsvej 20, Dybe
7620 Lemvig
Tlf. 97 89 53 10