Palmesøndag den 25. marts kl. 10.30

Familiegudstjeneste i Lomborg kirke.
Efter gudstjenesten inviteres til æggejagt
i præstegårdshaven og der vil være pizza til frokosten.

Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.30

Påskemåltid i konfirmandstuen, hvorefter
vi samles til gudstjeneste i Rom kirke.
Tilmelding senest 23. marts på hbmi@km.dk

FÆLLESSKABSAFTEN

Fællesskabsaften er et nyt initiativ, som er åben for alle aldersgrupper.
En fællesskabsaften kan begynde med fællesspisning eller den kan
indledes med en gudstjeneste i kirken.
Der vil være foredrag og oplæg om kristne og kirkelige emner
og naturligvis fællessang. Læs mere her…

Nyt fra Menighedsrådet

Læs nyt fra menighedsrådet her…

Det sker

Se vores kalender her…

Læs vores kirkeblad

Læs vores kirkeblad her…

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Henning Bjerg Mikkelsen
Lomborgvej 108, Lomborg,
7620 Lemvig, 
tlf. 97889011 
hbmi@km.dk

Præstesekretær
Britta Sunesen
blsu@km.dk
(Træffes i præstegården 
hver fredag)

                   

Lomborg sogn
Graver og kirketjener
Bent Pedersen 
Markskellet 3, Lomborg
7620 Lemvig 
tlf. 28940559

Rom sogn 
Graver og kirketjener
Charlotte Sunesen
Ydunslund 65, 7620 Lemvig
Tlf. 21 42 95 52

                   

Lomborg-Rom 
Menighedsrådsform.
Grete Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom
7620 Lemvig
Tlf. 21447653

Ramme sogn
Graver og kirketjener
Arne Y.  Andersen
Damgårdvej 5, Dybe
7620 Lemvig
Tlf. 40118715
rammekirke@gmail.com

                   

Dybe sogn 
Graver og kirketjener
Anette Andersen
Solnæs 6, Ramme,
7620 Lemvig. Tlf. 25550952
dybekirke@gmail.com

Dybe - Ramme 
Menighedsrådsform.
Karsten Bjerg
Godthåbsvej 20, Dybe
7620 Lemvig
Tlf. 97895310